Disclaimer

De informatie op deze website is gebaseerd op "Verhalen uit het Erasmus MC: Veranderen in zorg, wetenschap en onderwijs" (2012), "Erasmus MC: 50 jaar academische gezondheidszorg in Rotterdam" (2016) en op verhalen die zijn verschenen in Monitor.

De gidsen op deze website staan symbool voor de aard van rondleiding. Ze zijn niet per se werkend, studerend of in behandeling bij het Erasmus MC.

Het beeldmateriaal is afkomstig van de Erasmus MC Beeldbank, en verzameling foto's van afdelingen Communicatie en DIV Archief & Erfgoed van het Erasmus MC, en de fotoverzameling van het Trefpunt voor Medische Geschiedenis, Urk. Daarnaast zijn foto’s afkomstig uit persoonlijke foto-albums van prof. dr. M. Frenkel en de collectie van prof. dr. H. Galjaard. Ten slotte is beeldmateriaal gebruikt van Levien Willemse (fotograaf), Paul Stolk (ANPfoto), uit het Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP, de portretcollectie van het LUMC, (©erven Sierk Schröder) en De Jong Luchtfotografie.

Het Erasmus MC heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij contact opnemen met het Erasmus MC.